Fravalg af revision hovedårsag til fald i anmærkninger om ulovlige lån

Et fravalg af revision gør det lettere at skjule, at der er optaget ulovlige lån i selskaberne. Det øger risikoen for, at banker og leverandører kommer i klemme, og at milliarder af kroner aldrig kommer til beskatning.