Frist for registrering af reelle ejere d. 1. december 2017

Erhvervsstyrelsen udsender i øjeblikket breve til virksomheder omhandlende registrering af reelle ejere, som skal ske inden 1. december 2017. Manglende registrering vil medføre bødestraf til virksomhed og ledelse samt tvangsopløsning af selskabet.

 

Vi har udarbejdet et kort nyhedsbrev som redegøre lidt mere om begrebet ”reelle ejere”, hvad der skal registreres og hvem der skal registreres. Bemærk, at reelle ejere ikke nødvendigvis er det samme som ”legale ejere”, som i forvejen er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

 

Du kan selv foretage registreringen på virk.dk, eller overlade det til os. Vi kan tilbyde at foretage registrering af reelle ejere på dine/Jeres vegne for en fast pris på 350 kr. ekskl. moms pr. selskab, hvis I ikke allerede har gjort det.

 

Som følge af de meget hårde sanktioner Erhvervsstyrelsen håndhæver ved manglende registrering af reelle ejere, vil jeg meget gerne have din tilbagemelding om hvorvidt du / I selv foretager (eller har foretaget) registreringen eller om du ønsker vi skal gøre det.