Gældende skattesatser

Se skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser for 2019 og 2018. Læs mere om blandt andet topskat eller personfradrag.

Skat20192018
Aktieindkomst (progressionsgrænse)54.000 kr.52.900 kr.
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen)27/42 %27/42 %
Arbejdsmarkedsbidrag8%8%
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt)37.200 kr.34.300 kr.
Beskæftigelsesfradrag (procent)10,10%9,50%
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag44.800 kr.43.800 kr.
Bundskat12,16%11,13%
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt)22.400 kr.21.200 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent)6,25%6%
Grøn check (andre over 18 år)630 kr.765 kr.
Grøn check (pensionister)900 kr.930 kr.
Håndværkerfradrag (servicefradrag) – håndværksydelser12.200 kr.12.000 kr.
Håndværkerfradrag (servicefradrag) – serviceydelser6.100 kr.6.000 kr.
Jobfradrag (maksimalt)2.100 kr.1.400 kr.
Jobfradrag (procent)3,75%2,50%
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse)8.000 kr.8.000 kr.
Kapitalpension (maksimumgrænse for fradrag)AfskaffetAfskaffet
Personfradrag (fyldt 18 år)46.200 kr.46.000 kr.
Personfradrag (under 18 år)35.300 kr.34.500 kr.
Restskat (grænse for indregning)20.500 kr.20.100 kr.
Restskat: Dag-til-dag-rentePå vej
Restskat: ProcenttillægPå vej
Skatteloft (personlig indkomst)52,05%52,02%
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst)42%42%
SundhedsbidragAfskaffet1%
Topskat15%15%
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket)513.400 kr.498.900 kr.
UdligningsskatAfskaffetAfskaffet
UdligningsskattegrænseAfskaffetAfskaffet
Udligningsskattegrænse (maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller)AfskaffetAfskaffet
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse)6.200 kr.6.100 kr.
Pension20192018
Aldersopsparing – indtil 5 år før folkepensionsalderen5.200 kr.5.100 kr.
Aldersopsparing – fra og med det 5. år før folkepensionsalderen48.000 kr.46.000 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (maksimalt)15.730 kr.14.000 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (procent)22%20%
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (maksimalt)5.720 kr.5.600 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (procent)8%8%
Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger51.500 kr.50.400 kr.
Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse)55.900 kr.54.700 kr.
Personalegoder20192018
Personalegoder – med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse)6.200 kr.6.100 kr.
Personalegoder – uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse)1.200 kr.1.100 kr.
Værdi af fri bil (beregnes af mindst)160.000 kr.160.000 kr.
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.)25%25%
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.)20%20%
Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34)0,50 % pr. uge0,50 % pr. uge
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger)0,25 % pr. uge0,25 % pr. uge
Værdi af fri telefon, computer og internet2.800 kr.2.800 kr.
Kost og logi20192018
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark)75 kr.75 kr.
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet)150 kr.150 kr.
Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn)509 kr.498 kr.
Logigodtgørelse (pr. døgn)219 kr.214 kr.
Rejsefradrag (maksimumgrænse)28.000 kr.27.400 kr.
Rejsegodtgørelsessats (tillæg)159 kr.156 kr.
Ejendom20192018
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.)1%1%
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.)3%3%
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige)195.300 kr.191.100 kr.
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar)300.300 kr.293.900 kr.
Ejendomsværdiskat (progressionsgrænse)3.040.000 kr.3.040.000 kr.
Sommerhusudlejning – 40 %-reglen (bundfradrag ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau)22.400 kr.21.900 kr.
Sommerhusudlejning – 40 %-reglen (bundfradrag ved oplysning af lejeindtægt)11.200 kr.11.000 kr.
Kørsel20192018
Kørselsfradrag (0-24 km)Intet fradragIntet fradrag
Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag)278.100 kr.272.100 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage )110 kr.110 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage)15 kr.15 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage)50 kr.50 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage)8 kr.8 kr.
Kørselsfradrag 25-120 km198 øre/km194 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km99 øre/km97 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner198 øre/km194 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år)356 øre/km354 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år)198 øre/km194 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert)53 øre/km53 øre/km
Børn20192018
Børne- og ungeydelse 0-2 årig (årlig ydelse)18.228 kr.18.024 kr.
Børne- og ungeydelse 15-17 årig (årlig ydelse)11.352 kr.11.232 kr.
Børne- og ungeydelse 3-6 årig (årlig ydelse)14.436 kr.14.268 kr.
Børne- og ungeydelse 7-14 årig (årlig ydelse)11.352 kr.11.232 kr.
Børnebidrag – grundbeløb (årligt/pr. måned). 14.736 kr./1.228 kr.14.448 kr./1.204 kr.
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.  
Grundbeløbet er fradragsberettiget.  
Børnebidrag – tillæg (årligt/pr. måned). 1.908 kr./159 kr.1.872 kr./156 kr.
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.  
Grundbeløbet er fradragsberettiget.  
Gaver20192018
Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri)65.700 kr.64.300 kr.
Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri)23.000 kr.22.500 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver – skattefri800 kr.800 kr.