Gennem en lang årrække i revisionsbranchen har vi beskæftiget os inden for et bredt spektrum af danske virksomheder på tværs af forskellige brancher. Denne erfaring og kompetence vil 2talRevsions kunder få glæde af.

2talRevision er et mindre revisionskontor, hvorfor der er etableret samarbejde med en bred vifte af samarbejdspartnere, således at kompetencen og kvaliteten fastholdes. I de situationer hvor der opstår behov for særlig specialistviden, vil 2talRevision sammen med kunden finde den person eller det firma der kan løse den konkrete opgave bedst.

Vi har blandt andet samarbejde med skattespecialister og advokatfirmaer med forskellige specialist kompetencer.

Morten har en baggrund fra Deloitte, hvor han var ansat fra 1995 til 2006.

Morten har indgående erfaring med revision og rådgivning til små- og mellemstore virksomheder. 

Morten følgende kernekompetencer:

 • Revision af små og mellemstore virksomheder
 • Optimering af virksomheder, herunder budgettering og løbende rapportering
 • Rådgivning til iværksættere
 • Etablering af virksomheder, herunder forskellige virksomhedsformer
 • Værdiansættelse og generationsskifte
 • Selskabsskat
 • Skatterådgivning og optimering, herunder virksomhedsskatteordningen

Jan har en baggrund fra Deloitte, hvor han var ansat fra 1991 til 1998.

Jan har følgende kernekompetencer:

 • Revision af små og mellemstore virksomheder
 • Læger
 • Rådgivning til iværksættere
 • Etablering af virksomheder, herunder forskellige virksomhedsformer
 • Værdiansættelse og generationsskifte
 • Selskabs- og personskat
 • Skatterådgivning og optimering, herunder virksomhedsskatteordningen

Jan har undervist på forberedende eksamenskursus for revisorer, og har i en årrække undervist godkendte revisorer i “review”. Endvidere har Jan fungeret som sagkyndig syns- og skønsmand under domstolene.