Restskat for selskaber

Betaler et selskab for meget eller for lidt i acontoskat, beregnes henholdsvis en procentgodtgørelse eller et restskattetillæg. Hvis der indbetales frivillig acontoskat fratrækkes eller tillægges endvidere et procenttillæg, alt efter om indbetalingen foretages i henholdsvis marts eller november i indkomståret.

SKAT har offentliggjort de nye rentesatser for beregning af procentgodtgørelse, restskattetillæg og procenttillæg med virkning for indkomståret 2015. Satserne er:

  • Godtgørelsesprocenten på overskydende skat ved betaling af frivillig acontoskat 20. november 2015: 0,1 %
  • Restskatteprocenten ved restskat (der forfalder til betaling 20. november 2016): 3,6 % – før skat 4,6 %
  • Procenttillægget ved frivillig indbetaling af acontoskat senest 20. november 2015: 0,0 %
  • Procenttillægget på restskat ved betaling af frivillig acontoskat senest 1. februar 2016 udgør 0,7 %