Gældende skattesatser

Gældende skattesatser

Se skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser for 2020 og 2019. Læs mere om blandt andet topskat eller personfradrag.

Skat20202019
Aktieindkomst (progressionsgrænse)55.300 kr.54.000 kr.
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen)27/42 %27/42 %
Arbejdsmarkedsbidrag8%8%
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt)39.400 kr.37.200 kr.
Beskæftigelsesfradrag (procent)10,50%10,10%
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag45.800 kr.44.800 kr.
Bundskat12,11%12,13%
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt)22.900 kr.22.400 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent)6,25%6,25%
Grøn check (andre over 18 år)525 kr.525 kr.
Grøn check (pensionister)875 kr.900 kr.
Håndværkerfradrag (servicefradrag) – håndværksydelser12.500 kr.12.200 kr.
Håndværkerfradrag (servicefradrag) – serviceydelser6.200 kr.6.100 kr.
Jobfradrag (maksimalt)2.600 kr.2.100 kr.
Jobfradrag (procent)4,50%3,75%
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse)8.000 kr.8.000 kr.
Kapitalpension (maksimumgrænse for fradrag)AfskaffetAfskaffet
  .
Personfradrag (under 18 år)46.500 kr.46.200 kr.
Restskat (grænse for indregning)21.000 kr.20.500 kr.
Restskat: Dag-til-dag-rente2,0%
Restskat: Procenttillæg4,0%
Skatteloft (personlig indkomst)52,06%52,05%
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst)42%42%
SundhedsbidragAfskaffetAfskaffet
Topskat15%15%
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket)531.000 kr.513,400 kr.
UdligningsskatAfskaffetAfskaffet
UdligningsskattegrænseAfskaffetAfskaffet
Udligningsskattegrænse (maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller)AfskaffetAfskaffet
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse)6.300 kr.6.200 kr.
Pension20202019
Aldersopsparing – indtil 5 år før folkepensionsalderen5.300 kr.5.200 kr.
Aldersopsparing – fra og med det 5. år før folkepensionsalderen50.200 kr.48.000 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (maksimalt)23.392 kr.15.730 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (procent)32%22%
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (maksimalt)8.772 kr.5.720 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (procent)12%8%
Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger52.600 kr.51.500 kr.
Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse)57.200 kr.55.900 kr.
Personalegoder20202019
Personalegoder – med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse)6.300 kr.6.200 kr.
Personalegoder – uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse)1.200 kr.1.100 kr.
Værdi af fri bil (beregnes af mindst)160.000 kr.160.000 kr.
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.)25%25%
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.)20%20%
Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34)0,50 % pr. uge0,50 % pr. uge
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger)0,25 % pr. uge0,25 % pr. uge
Værdi af fri telefon, computer og internet2.900 kr.2.800 kr.
Kost og logi20202019
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark)75 kr.75 kr.
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet)150 kr.150 kr.
Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn)521 kr.509 kr.
Logigodtgørelse (pr. døgn)223 kr.219 kr.
Rejsefradrag (maksimumgrænse)28.600 kr.28.000 kr.
Rejsegodtgørelsessats (tillæg)163 kr.159 kr.
Ejendom20202019
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.)1%1%
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.)3%3%
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige)195.300 kr.195.300 kr.
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar)300.300 kr.300.300 kr.
Ejendomsværdiskat (progressionsgrænse)3.040.000 kr.3.040.000 kr.
Sommerhusudlejning – 40 %-reglen (bundfradrag ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau)41.800 kr.40.900 kr.
Sommerhusudlejning – 40 %-reglen (bundfradrag ved oplysning af lejeindtægt)11.500 kr.11.200 kr.
Kørsel20202019
Kørselsfradrag (0-24 km)Intet fradragIntet fradrag
Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag)284.300 kr.278.100 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage )110 kr.110 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage)15 kr.15 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage)50 kr.50 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage)8 kr.8 kr.
Kørselsfradrag 25-120 km196 øre/km198 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km98 øre/km99 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner196 øre/km198 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år)352 øre/km356 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år)196 øre/km198 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert)54 øre/km53 øre/km
Børn20202019
Børne- og ungeydelse 0-2 årig (årlig ydelse)18.384 kr.18.228 kr.
Børne- og ungeydelse 15-17 årig (årlig ydelse)11.448 kr.11.352 kr.
Børne- og ungeydelse 3-6 årig (årlig ydelse)14.556 kr.14.436 kr.
Børne- og ungeydelse 7-14 årig (årlig ydelse)11.448 kr.11.252 kr.
Børnebidrag – grundbeløb (årligt/pr. måned). 15.036 kr./1.253 kr.14.736 kr./1.228 kr.
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.  
Grundbeløbet er fradragsberettiget.  
Børnebidrag – tillæg (årligt/pr. måned). 1.944 kr./162 kr.1.908 kr./159 kr.
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.  
Grundbeløbet er fradragsberettiget.  
Gaver20202019
Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri)67.100 kr.65.700 kr.
Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri)23.500 kr.23.000 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver – skattefri900 kr.800 kr.